Rođen je 1.10.1971. godine u Beogradu. Dr. Spasovski radi na Institutu za ortopedsko hirurške bolesti "Banjica" Služba za dečju ortopediju i traumatologiju Mihajla Avramovića 28, Beograd. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
1996 - 2007. Postdiplomske studije iz oblasti ortopedije.
Magistarsku tezu pod nazivom "Mogućnosti i prednosti triple osteotomije karlice u lečenju displazije kuka u adolescenciji" odbranio 5.6.2007. godine.
1998 - 2005. Specijalističke studije iz oblasti ortopedije i traumatologije.
1990 - 1996. Osnovne studije. Diplomirao sa prosečnom ocenom 9,64.
Fakultet Sporta i fizičke kulture Univerziteta u Beogradu.
1993 - 2005. Paralelne redovne studije.
српски