Rođen 01.11.1968, Beograd. Završio Treću Beogradsku gimnaziju, zvanje ,,laboratorijski tehničar za mikrobiologiju'' (usmereno obrazovanje). Završio Visoku medicinsku školu u Zemunu (smer nutricionista – dijetetičar), jun 2016.
Direktor i vlasnik preduzeća ,,LilaMa'' doo, bavi se uvozom, izvozom, trgovinom i uslugama iz oblasti Ajur-vede.
Završio ,,Certificate Course in Ayurveda Orientation'', Chakrapani Ayurveda Clinic and Research Center, Jaipur, India, 2005. Autor knjiga: ,,Ajur-veda – nauka o dugom i zdravom životu'' i ,,Ajurvedski kuvar: Kuvajte srećno – živite večno''.
Preveo sa engleskog i publikovao knjigu: ,,Mahariši Maheš Jogi o Bhagavad Giti – novi prevod i komentari, poglavlja 1 do 6'', maj 2019.
PROFESIONALNE VEŠTINE I ZVANJA:
Sadašnje zvanje: Učitelj transcendentalne meditacije
Izbor u sadašnje zvanje: 1994, Evpatorija, Krim
Broj godina radnog iskustva: 20
Uža naučna oblast: Vedska nauka i vedska literatura
Reprezentativne reference u poslednjih deset godina
1. Čobić V: Ajur-veda : nauka o zdravom i dugom životu, 3. izd. - Beograd: Lilama, 2011 (Beograd : Zlatni presek). - 196 .
2. Čobić V: Ajurvedski kuvar: ,,Kuvajte srećno, živite večno'', 4. dopunjeno izdanje, Beograd, Lilama doo, 221 str. Usavršavanja
1991 - 1993 Maharishi Vedic University, Vlodrop, The Netherlands: Science of Creative Inteligence course (33 weeks), Research in Consciusness and study of Ved and Vedic literature: Ramayana and Charak samhita.
1993 - 1994 Teacher Training Course, Maharishi Vedic University Simferopol, Krim. Šest meseci intenzivne obuke za praktičnu primenu Maharišijeve vedske nauke – stekao zvanje učitelj transcendentalne meditacije.
1995 – 1996: Radio kao direktor Maharišijevog Univerziteta za Menadžment, Simferopolj, Krim; Predavao Nauku o Kreativnoj inteligenciji; 1996 – 1998: Radio kao prorektor Maharishi Vedic University u Lavovu, Ukrajina
2005 – Certificate Course in Ayurveda Orientation, Chakrapani Global Centre for Training and Research in Ayurveda, Jaipur, India 2014– Seminar ,,Maharishi Vedic Organic Agriculture'', Beograd; predavao Dr Peter Swan sa MVU Holandija.
Drugi relevantni podaci: Praktično iskustvo u primeni vedskih znanja i tehnologija, u Ukrajini i nekim od zemalja bivše SFRJ . Prevodio stotine konsultacija istaknutih ajurvedskih stručnjaka, učestvovao u vršenju ajurvedskih tretmana detoksikacije organizma (Pančakarma), povremeno objavljujem članke o Ajurvedi u dnevnoj i periodičnoj štampi (,,Zdrav Život'', ,,Blic Žena'', ,,Danas'', ,,Zdravije''...
српски