Tim AnaRadoYoga

profil slika22
1ja

Zoran Kokar

Vlasnik Studija Kokar
Tehnički urednik, video i foto
produkcija i Web dev.
Tel.:063 1 444 445 email: zoran@studiokokar.com
ivana

Ivana Brkić

Diplomirani grafički dizajner
Grafički dizajner AnaRadoYoga Centra Tel.:0635 220 6660 email: ivana.brkic@absoft.rs
tanja slika

Tanja Rajković

Akademski slikar
Ilustrator AnaRado Yoga Centra Tel.:060 16 16 399 email: tanjinemail@yahoo.com
српски