Škola za učitelje

skola_baner1
Ana Rado centar terapeutske yoge u saradnji sa velikim učiteljima Yoge i Ayurvede organizuje Školu za obuku učitelja terapeutske yoge (300+300 časova). Program predviđa 600 časova u trajanju od dve godine, odnosno 300 časova po godini nakon kojih studenti polažu ispit, dobijaju zvanje i Sertifikat za određeni nivo kao i mogućnost da se priključe narednom nivou.
Program je urađen u skladu sa međunarodnim standardima Yoga Alliance, European Yoga Federation(EYF) i World Mowement for Yoga and Ayurveda . Nakon završene obuke i sticanja diploma, studenti stiču pravo da postanu članovi pomenutih asocijacija.
NIVOI OBUKE:
1. Nivo – Instruktor terapeutske yoge (Yoga Parichaya) - 150 + 150 časova (300 časova).
2. Nivo – Učitelj terapeutske yoge (Yoga Siromani) - 150+150 časova (300 časova).
Tokom studija polaznici stiču sveobuhvatno znanje o Teoriji i Praksi yoga Asana, Pranayame, Meditacije i Ayurvede kao i znanje neophodno za učitelja terapeutske joge - sposobnost da uoči određena stanja i potrebe svojih vežbača te da im na siguran, delotvoran i pouzdan način prilagodi sistem vežbi.
Zbog zahtevnosti i visokih standarda škole, učešće u programu podrzumeva prethodno iskustvo vežbača i mogućnost nadogradnje znanja kod polaznika koji već imaju status instruktora Hatha Yoge.
Pre samog početka kursa na nekom od redovnih časova u AnaRado centru terapeutske yoge vrši se provera znanja upisnika.

USLOVI ZA UPIS, VREME I MESTO ŠKOLOVANJA
Intenzivna obuka trajaće svake godine od 1. juna do 31. jula i od 1. do 30. septembra. Časovi će se održavati vikendom - ujutro i uveče, i radnim danima u večernjim terminima. Septembar je predviđen za praktičan rad i proveru znanju studenata kao i predaju diplomaskih radova te će se časovi održavati vikendom - u prepodnevnim i večernjim terminima.
Polaznici će naknadno biti obavešteni o detaljima rasporeda po satnici. Jednogodišnja obuka se sastoji od 300 časova intenzivnog tromesečnog kursa koji će se održavati u Beogradu, u prostorijama AnaRado Yoga centra (pojedina predavanja održavaće se u prostorijama Vidya joga škole).
Na kraju obuke prve godine pored potvrde o završenih 300 časova polaznici će biti obavezni da napišu i odbrane Diplomski rad kao i da pred komisijom polažu pismeni, usmeni i praktični ispit za određeni nivo obuke.
Cena obuke za učitelje terapeutske joge po godini iznosi 1050 evra. Obuka se može platiti i u domaćoj valuti u dinarskoj protivrednosti na dan uplate. Prilikom upisa polaznik uplaćuje 350 evra a ostatak može biti podeljen na dve rate do završetka obuke. U cenu je uračunato 300 časova obuke, ne i hrana, smeštaj, literatura i putni troškovi.
Ukoliko rezervisete i uplatite prvu ratu do 30 marta, ukupna cena obuke je 950 evra.

Svake godine intenzivan kurs od 300 časova obuhvataće:
1. Praktičan rad sa studentima – yoga asane, pranayama, tehnike relaksacije i koncentracije.
2. Metodologija podučavanja - principi, pravila demonstracije, observacije, komunikacije, asistencije, instrukcije, rad sa različitim kategorijama ljudi (godine, psihofizička spremnost), rad u grupama i individualni rad.
3. Anatomija i fiziologija - uključuje sticanje znanja iz funkcionalne anatomije i fiziologije ljudskog tela, kao i anatomije i fiziologije energetskog tela (energetski kanali i centri).
4. Joga filozofija - sticanje znanja o etici joga učitelja, izučavanje joga filozofije i psihologije joge, načina života i principa kojih joga učitelj treba da se pridržava.
6. Antropomotorika i biomehanika - metodi razvoja antropomotoričkih sposobnosti, primenjeno u vežbanju joge.
7. Asana, Kriya, Mudra, Bandha i druge tradicionalne joga vežbe.
8. Tehnike relaksacije - Yoga nidra (duboka jogička relaksacija).
9. Terapeutski pristup Asanama i Pranayami.
10. Ayurveda – otkrivanje i karakteristike telesnih tipova, tri doše, pulsna dijagnostika, yoga i aromaterapija...
11. Meditacija.
12. Praktikum - podrazumeva neophodnu praksu koju studenti treba da prođu kroz etape od demonstratora, asistenta do samostalnog vođenja časa u prisustvu svog joga učitelja.
**********************************************
Terapeutski pristup yoga vežbanju biće baziran na uočavanju veze između asana i njihovog rasporeda, položaja tela i vremenskog ostajanja u određenim pozama sa tretiranjem određenih vrsta bolesti ili tegoba, ili prevencija istih kod vežbača. Jogini su odavno shvatili da lek za razne bolesti leži u nama samima i svoje iskustvo su pretočili u prirodnu terapiju koja ima za cilj efikasnije funkcionisanje sistema, sprečavanje i lečenje bolesti.
U terapeutskoj yogi asane se izvode uz pomoć pomagala (cigle, kaiševi, bolsteri, stolice, ćebad, jastuci, konopci..) kako bi različiti delovi tela bili pozicionirani na tačno određenom mestu, takozvanoj idealnoj tački, i tako dosegli svoj najveći potencijal.
Fokus u vežbanju biće usmeren na tri ključna aspekta:
- poravnanje koje telu omogućava da se razvija harmonično na nivou anatomije tako da eliminiše mogućnost povrede ili bolova; kroz kategorizovano vežbanje asana celo telo i um se stavljaju u funkciju vežbanja, vežbac proširuje svesnost do najmanjih delova tela a um dostiže punoću pažnje, budnosti i oštrine.
- drugi aspekt su ispravne sekvence asana kao uslov za postizanje maksimum efekta. Izborom asana u određenom redosledu intenziviraju se mentalni i emocionalni efekti na nivou celog bića.
- treći aspekt se odnosi na tajming.Vežbač se upućuje na to da nauči kako da uđe u asanu i koliko vremena treba da ostane u asani.
Terapeutska yoga objedinjuje osam disciplina yoge sa posebnim aspektom na asane i njihov značaj.
Terapeutska yoga poboljšava celokupno zdravlje tela tako da će se posebno obratiti pažnja na sekvence koje regulišu nervni sistem, respiratorni sistem, digestivni, urinarni, imuni, reproduktivni, cirkulatorni sistem; krvni pritisak i hormone.A posebna pažnja će se obratiti na pravilno držanje tela, korekciju i ispravljanje kičme usled degenerativnih promena (skolioza, kifoza, lordoza, spondiloza.... )

Metodologija i pravilan redosled asana u okviru terapeutske yoga prakse igra veoma značajnu ulogu u postizanju maksimalne koristi iz sekvenci.
***********************************************
Tokom intenzivne tromesečne obuke studenti na kraju svake odslušane tematske jedinice polažu ispit iz oblasti svakog predmeta. Potrebno je da pokažu 70% znanja, u suprotnom naknadno ponovo bivaju testirani. Glavni deo ispita se sastoji od samostalnog vođenja časa na kojem studenti treba da pokažu svoje umeće ne samo u domenu pravilnog izvođenja yoga asana, već i korektnog vođenja časa što podrazumeva jasnoću i preciznost instrukcija, kontakt sa učenicima...Na kraju obuke studenti predaju Diplomski rad na temu koji sami odaberu u dogovoru sa svojim mentorom.

Prilikom uručivanja sertifikata za određeni nivo, yoga instuktori ili učitelji se svojim potpisom obavezuju da će se pridržavati kodeksa ponašanja, postavljenim od strane AnaRado centra terapeutske yoge, a koji je u skladu sa pravilima ponašanja yoga instruktora i učitelja terapeutske yoge, onako kako su to regulisale vodeće svetske yoga asocijacije čiji je ona član.

ETIČKA PRAVILA PONAŠANJA
Pravila i kodeksi etičkog i profesinalnog ponašanja u skladu sa standardima koja važe za registrovane yoga instruktore i učitelje osnova su joga etike i nisu u suprotnosti sa pravilima i tradicijom drugih škola.
Od budućih instruktora i učitelja terapeutske joge očekuje se da će podržati etička pravila AnaRado centra terapeutske joge.
Sistem pravila
-Saglasan sam da ću podržati etičke ciljeve formulisane u sistemu pravila AnaRado centra terapeutske joge.
-Da ću svoj posao obavljati profesionalno i savesno
-Da ću obezbediti, voditi računa o čistoći, sigurnosti i udobnosti prostora namenjenog za vežbanje yoge.
-Da ću prihvatiti i negovati osećaj razumevanja za sve različitosti, kako kada je reč o starosnoj dobi vežbača tako i kada je reč o telesnim ograničenjima, rasi, nacionalnosti, polu, seksualnoj orjentaciji.
-Da ću poštovati integritet i dostojanstvo svojih studenata i izbegavati reči i aktivnosti koje bi mogle da izazovu sumnju u seksualno uznemiravanje.
-Da ću poštovati tradicionalne principe
-Da ću se pridržavati državnih i nacionalnih pravnih normi koje se tiču podučavanja yoge i yoga delatnosti.
Tim joga učitelja i predavača

yoga-2-home-collage-1

Snežana Radojčić

Dragan-Lončar-1-350x527 (1)

Dragan Lončar

Jadranko Miklec

Jadranko Miklec

Branko Cicic 2

Branko Čičić

Duško-Spasovski

Prof.dr. Duško Spasovski

Nina-Stojadinović-1

Nina Stojadinović