U izradi. Za sve naše polaznike će biti obezbeđena on line podrška u vidu predavanja, testova, literature, itd.