OBUKA ZA UČITELJE Korektivno Terapeutske Yoge (KTY) 600 časova


AnaRado centar Korektivne terapeutske yoge u Beogradu, pored redovnih časova joge, a u saradnji sa velikim Učiteljima Yoge i Ayurvede, drži Obuke za Učitelje korektivne terapeutske yoge 600 časova.

Prvi nivo - 300 časova (150+150). Nakon završenog prvog nivoa polaznici stiču zvanje Instruktora korektivne terapeutske yoge sa 300 časova.

Drugi nivo - 300 časova (150+150). Nakon završenog drugog nivoa polaznici stiču zvanje Učitelja korektivne terapeutske yoge sa 600 časova.

Studenti polažu ispite iz svih predmeta, obavljaju praksu, rade seminarski i tada stiču Sertifikate koji su međunarodno priznati od Evropske Yoga Federacije (EYF) i Internacionalne Asocijacije Yoga Terapeuta (IAYT).

Tokom trajanja obuke, studenti stiču znanja o teoriji i praksi Korektivne terapeutske Yoge, Yame i Niyame, Asane, Meditacije, Pranayame, Ayurvede kao i temeljno upoznavanje sa osnovama Anatomije i Fiziologije ljudskog tela, Antropomotorike, Biomehanike. Kroz školu joge studenti izgrađuju sposobnost da sami uoče i prepoznaju određena stanja i potrebe vežbača, te da im na siguran, delotvoran i pouzdan način prilagode sistem vežbi.

Šta polaznici dobijaju kada završe obuku?

Program je akreditovan i urađen u skladu sa međunarodnim standardima European Yoga Federation (EYF) i The International association of Yoga Therapists (IAYT). Posle završene obuke, uspešnog polaganja ispita i završenih svih predviđenih obaveza, polaznici stiču sertifikat European Yoga Federation i World movement for yoga and ayurveda. Sa ovim sertifikatom, polaznici imaju mogućnost da budu članovi i u Evropsku i u Internacionalnu joga alijansu.

Kome je namenjena obuka za Instruktore i Učitelje korektivno terapeutske yoge?

1. Za one koji žele da unaprede svoje jogičko znanje i veštine
2. Za one koji su spremni da načine promenu u svom životu na bolje , lepše i lakše
3. Za one koji razmišljaju da svoje trenutno zanimanje promene u neko novo
4. Za one koji su spremni da jače i dublje zarone u jogičko znanje
5. Za one koji žele da se oslobode bolova u svom telu
6. Za one koji bi da maknu sa puta blokade u svom telu
7. Za one kojima promena perspektive ne predstavlja problem

Ko je Snežana Radojičić ?

Prvi sertifikovani joga terapeut - Internacional Association of Yoga Therapist (IAYT) u Srbiji i celom regionu. Ova asocijacija je međunarodno priznata i poštovana od strane praktičara joga terapije i edukatora posvećenih izvornoj tradiciji joge, kao i lekara iz različitih zdravstvenih oblasti i svi oni rade u partnerstvu. Gotovo 30 godina radi kao trener i učitelj. Biti član ove Asocijacije je jedan od najviših postavljenih ciljeva, ali i postavljanje najvišeg standarda za jednog joga učitelja.
- Ispunila i premašila zahteve za sertifikaciju joga terapeuta IAYT, i stekla sva prava, privilegije i odgovornosti C-IAYT.
- Završila je školu terapeutske joge u trajanju od 500 sati u Asana Andiappan College of Yoga Research Centre, u Chenaju
- Školu za instruktore u Abhayaranya Yogpeet school u Rishikeshu
- Školu za instruktore u Yoga & Reiki u Shri Sant Sewa Yogu ashram (Hymalayan Yoga Academy)
- Školu za instruktore Hatha Yoge kod Dragana Lončara
- On line napredni Iyengar yoga kurs, 101, kod Carrie Owerko.
- On line napredni Iyengar yoga kurs, 201, kod Carrie Owerko.
- Kurs za Thai Yoga masažu u Sunshine House u Grckoj.
- U više navrata boravila je i sticala znanja u Internacionalnom Sivananda Yoga Vedanta Centru
- U više navrata pohađala Iyengar školu u Omkarananda Patanjala Yoga Kendra
- Pohađala je časove Iyengar yoge u Ramamani Institutu u Pune
- Iyengar skolu u Yogabyasa - Matunga kod Zubina Zarthoshtimanesh u Mumbaju
- Iyengar Yogashraya škola u Mumbaiu
- Prisustvovala je časovima Ayurvede, u Svazha Ayurvedskoj Klinici u Kumily, Kerala.
Putovanja u Indiju i pohađanje nastava u prestižnim školama opredelilo je njen izbor da se posveti terapeutskoj jogi. O svojim putovanjima i jogi pisala je u više časopisa koji izlaze u Srbiji i regionu, te bila na tu temu gost televizija.
Dugogodišnji je član Yoga Alliance i Evropske Yoga Federacije (EYF). Takođe je član Internacionalne Asocijacije za Yoga terapeute (IAYT).

Šta polaznici dobijaju obukom?

Ana Rado centar korektivno terapeutske joge sa Snežanom Radojičić prezentuje sistematizovana znanja, veštine i vežbe iz ove oblasti, koje su osmišljene tako da sve što naučite, možete odmah i da primenjujete, kako na samim časovima, tako i u svakodnevnom životu.
1 Nivo – 300 sati
Prvi nivo obuke omogućava sticanje zvanja Instruktora Korektivne terapeutske yoge - Yoga Parichaya.
On-line predavanja:
- Yame i Niyame
- Istorija i filozofija jogičke kulture
- anatomija (koštani i muskulatorni sistem, respiratorni, digestivni, nervni, urinarni, kardio vaskularni, endokrini)
- Antropomotorika
- Pranajame
- Čakre, koše, nadiji prane, gune
- Asane
- Mudre, bandhe
- Šat karme
- Yoga nidra
- Ajurveda (doše, aromaterapija i uvod u pulsnu dijagnostiku)
- Propsovi
- Metodika rada (sekvenciranje)
- Prva pomoć

Praktična predavanja:
- Klasifikacija asana
- Principi vežbanja asana
- Efekti, benefiti, i kontraindikacije primene asana
- Pravan redosled asana sa propsovima – sekvenciranje
- Praksa pranajame
- Asana za korekciju degenaritvnih promena kičme
- Demonstracija i praksa samostalnog vođenja časa

Usmeno i pismeno polaganje ispita
Seminarski rad – prezentacija

2 Nivo – 300 sati
Drugim nivoom obuke dobija se zvanje Učitelja korektivne terapeutske yoge - Yoga Siromani.
On-line predavanja:
- Istorija I filozofija joge (vede, ortoksni i neortodoksni sistemi, Patanđali – Joga sutre)
- Funkcionalna anatomija (fascije)
- Fiziologija
- Biomehanika
- Sportske povrede
- Ishrana
- Pranajame - integracija i terapeutska svojstva
- Korektivno terapeutska joga za disbalans imunog, nervnog, respiratornog, digestivnog, endokrinog, urogenitalnog i kardiovaskularnog sistema
- Korektivno terapeutska joga za skoliozu, kifozu, lordozu, spondilozu
- Tematska predavanja: stopala, čukljevi, kolena, kukovi, sakroilijačni zglob, donja leđa, stomačni mišići i donja leđa, donja leđa i gluteusi, ramena, vrat, išijalgija
- Meditativne tehnike
- Joga za žene, menopauza
- Pravilan redosled asana sa pomoćnim sredstvima - sekvenciranje

Praktična predavanja:
- Asane za određene disbalanse imunog, nervnog, respiratornog, digestivnog, endokrinog, urogenitalnog i kardiovaskularnog sistema
- Asane za žene u ciklusu i menopauzi
- Sekvence za određene disbalanse
- Asane za korekciju degenerativnih promena kičme (skolioza, kifoza, lordoza, spondiloza)
- Sekvence za muškarce (impotencija, spermatopeja, problemi sa prostatom)
- Metodika rada
- Demonstriranje asana
- Asistencija pri izvođenju položaja i uočavanje nepravilnosti
- Samostalno držanje časa
Usmeno i pismeno polaganje ispita
Seminarski rad – prezentacija

I šta još polaznici dobijaju?

- Video lekcije Snežane Radojičić i ostalih eminentnih predavača;
- Lekcije su dostupne svo vreme trajanja obuke, tako da možete u bilo koje vreme da gledate;
- Izuzetno obiman pisani material koji prati svaku lekciju;
- Konstantnu podršku Snežane i članova njenog tima;
- Podrška i asistencija tokom čitave obuke;
- Odgovori na sva vaša pitanja.
- Spisak dodatne literature koju mogu po svom izboru da izučavaju kako bi produbili znanje tokom obuke.

Koje su obaveze polaznika?

- Gledanje i slušanje On-line predavanja tokom radne nedelje, da biste potpuno spremni došli na praktične časove;
- Obavezno prisustvo subotom i nedeljom na praktičnim časovima
- Pripremite sveske i olovke, jer će biti mnogo pisanja
- Za praktične časove poneti opremu
- Redovno učenje i praktikovanje asana
- Tokom radne nedelje raditi asistiranje na redovnim časovima
- Pridržavati se osnovnih načela Yame i Niyame

Po čemu se razlikujemo od drugih škola?

- Po obimu i sadržaju materijala – sistematičnost, preciznost, sažetost, kontinuitet, jasnoća
- kompetencije i jedinstveno iskustvo Snežanino i ostalih predavača
- kvalitet i kvantitet On-line predavanja
- požrtvovanost i absolutna predanost Snežane u praktičnom radu
- nesebično davanje i deljenje svih znanja i veština
- obavezno asistiranje tj praktična primena stečenih znanja u radu sa klijentima, pod Snežaninim mentorstvom
- izuzetan timski rad
- najbolji polaznici dobijaju priliku da rade u Ana Rado centru korektivne terapeutske yoge
- atmosfera je topla, sa uvažavanjem svih različitosti i spremnosti za saradnju
- najbolje opremljen studio u Beogradu, Srbiji i regionu sa najvećim i najraznovrsnijim rekvizitima
Dođite da učimo, radimo, rastemo i razvijamo se zajedno!
Odluka je vaša, i zato odmah rezervišite svoje mesto!
Pravo vreme je upravo sada, ne dozvolite da još jednu godinu života propustite, upišite obuku sada!
Fokus u vežbanju biće usmeren na tri ključna aspekta:
1) Poravnanje koje telu omogućava da se razvija harmonično na nivou anatomije tako da eliminiše mogućnost povrede ili bolova; kroz kategorizovano vežbanje asana celo telo i um se stavljaju u funkciju vežbanja, vežbač proširuje svesnost do najmanjih delova tela a um dostiže punoću pažnje, budnosti i oštrine.
2) Ispravne sekvence asana kao uslov za postizanje maksimum efekta. Izborom asana u određenom redosledu intenziviraju se mentalni i emocionalni efekti na nivou celog bića.
3) Tajming. Vežbač se upućuje na to da nauči kako da uđe u asanu i koliko vremena treba da ostane u asani.

Korektivno terapeutska Yoga objedinjuje osam disciplina Yoge (po Patanđalijevom učenju), sa posebnim aspektom na asane i njihov značaj.

Metodologija i pravilan redosled asana u okviru Korektivno terapeutske yoga prakse igra veoma značajnu ulogu u postizanju maksimalne koristi iz sekvenci. Studenti će naučiti kako treba individualno pristupati svakom polazniku.Karakteristika Korektivno terapautske yoge i jeste individualan pristup prema svakome.

Vreme, mesto i cena obuke

Svi časovi praktičnog dela će se održavati u Beogradu, u AnaRado Centru korektivno terapeutske joge, Marka Oreškovića 17 (kod Đeram pijace). Predavanja koja obuhvataju teoretske oblasti će biti On line.
Prvi Nivo obuke od 300 sati trajaće 3 meseca, pri čemu se praktični deo nastave održava vikendima, subotom i nedeljom, od 10.00-12.00h i od 12:30-14:30h, od marta do maja meseca.
Drugi Nivo obuke od 300 sati trajaće 3 meseca, pri čemu se praktični deo nastave održava vikendima, subotom i nedeljom, od 10.00-12.00h i od 12:30-14:30h, od oktobra do decembra meseca.
Studentima će tokom obuke biti pružena absolutna podrška u učenju, literatura, kao i tekuće konsultacije na kojima bi mogli da iznesu moguće nedoumice. Svaki Nivo obuke za Korektivno terapeutsku jogu iznosi 1150e (u dinarskoj protivrednosti) ukoliko se uplati celokupan iznos. Ako placate na rate, onda je cena 1250e. Pri upisu se plaća 390e, a ostatak je podeljen na mesečne rate.
Zbog celokupne situacije broj mesta je ograničen. Svoje mesto možete rezervisati nepovratnom uplatom od 150e (u dinarskoj protivrednosti).
српски