Obuka za Učitelje

obuka-baner

OBUKA ZA UČITELJE

• PLAN I PROGRAM


Drugi nivo obuke za Učitelje Korektivne terapeutske joge je nastavak obrazovanja prvog nivoa za Instruktore. Ovde se detaljno uči o degenerativnim promenama i rade se sekvence za svaki problem (skolioza, kifoza, lordoza, spondiloza).
Korektivno terapeutska yoga poboljšava celokupno zdravlje tela tako da će se tokom drugog dela obuke raditi sekvence koje regulišu nervni sistem, respiratorni sistem, digestivni, urinarni, imuni, reproduktivni, kardiovaskularni sistem; krvni pritisak i hormone.
Uče se izvođenja sekvenci za probleme svakodnevnice (menopauza, menstrualni problemi, išijalgija, ukočenosti delova tela, gojaznost, rekovalescentne terapije, itd)

Studenti imaju osnovna znanja o asanama i sada se produbljuju i uče nove asane sa upotrebom pomoćnih sredstava.
Produbljuje se znanje o Ayurvedi, Yoga teoriji, uče se nova saznanja nauke i njihova primena u praksi joge.
Druga godina je karakteristična po tome što naši studenti uče kako se prave individualne terapeutske karte i njihova primena u ličnoj praksi. Po tome smo jedinstveni i prvi na ovim prostorima.

• RASPORED ZA 300 SATI (google kalendar)

• PREDMETI

Teorija


1. Yoga teorija (Paralela između Patanđalijevog sistema i savremene yoge na Zapadu)
2. Primena najnovijih saznanja u nauci kroz Korektivno terapeutsku yogu
3. Izučavanje yoga anatomije i fiziologije (funkcionalna anatomija, antropomotorika i biomehanika)
4. Integracija i terapeutska svojstva Pranajame
5. Kriye
6. Metodologija izvođenja i podučavanja Korektivno terapeutske yoge
7. Korektivno terapeutske yoga za disbalans imunog, nervnog, respiratornog, digestivnog, endokrinog, urogenitalnog i kardiovaskularnog sistema
8. Korektivno terapeutske yoga za korekciju degenerativnih promena kičme (skolioza, kifoza, lordoza, spondiloza)
9. Pravilan redosled asana sa pomoćnim sredstvima, sekvenciranje
10. Meditativne tehnike i njihov značaj
11. Integrativni pristup životu uz Korektivno terapeutsku yogu

Praksa


1. Metodika demonstracije i asistencije yoga učitelja sa polaznicima
2. Pomoćna sredstva i pravilan redosled asana sa pomoćnim sredstvima
3. Praksa pranajame u Korektivno terapeutskoj yogi
4. Asane Korektivno terapeutske yoge za određene disbalanse sistema (respiratorni sistem, kardiovaskularni sistem, digestivni, urinarni, imuni sistem, endokrini sistem, muskulatorni sistem, ženski problemi)
5. Asane za korekciju degenerativnih promena kičme (skolioza, kifoza, lordoza, spondiloza)
6. Osnove sekvenciranja u zavisnosti od željenih efekata
7. Sekvencioniranje za određene disbalanse sistema
8. Izrada terapeutske karte.

• LITERATURA


• Svetlost joge, B.K.S.Iyanger
• Učim jogu, Andre Van Lysbeth
• Funkcionalna anatomija, Duško Spasovski
• Vodič za savršeno zdravlje (Ayurveda), Dr Nensi Lonzdorf
српски