OBUKA ZA INSTRUKTORE

• PLAN I PROGRAM

Prvi nivo obuke za Instruktore Korektivne terapeutske yoge pokriva i izučava osnovna znanja anatomije, fiziologije, antropomotorike, Ayurvede, čakri, Pranayame i Yoga teorije.
Rade se osnovne asane i varijacije sa pomoćnim sredstvima. Uči se pravilan raspored asana tokom joga časa, kao i sama metodika vođenja joga časa. Studenti uče sve benefite Korektivno terapeutske joge za degenerativne promene kičme i deo sekvenci.
Tokom prvog dela obuke, posebna pažnja će se obratiti na pravilno držanje tela, korekciju i ispravljanje kičme usled degenerativnih promena (skolioza, kifoza, lordoza, spondiloza....).
Petpostavlja se da studenti imaju uvid i predznanje o jogi, bilo kroz informisanost ili samu joga praksu ili kroz završen kurs za Instruktora Hatha Yoge i da žele da vredno i pažljivo uče nova znanja.

RASPORED ZA 300 SATI OBUKE (google kalendar)
PREDMETI

Teorija


1. Yoga teorija ( Uvod u yoga istoriju, yoga filozofija i yoga psihologija, proučavanje Patanđalijevog sistema)
2. Izučavanje anatomije i fiziologije (kardio vaskularni, respiratorni, digestivni, nervni, zglobno koštani i muskulatorni sistem)
3. Važnost pranajame u Korektivno terapeutskoj yogi
4. Izučavanje čakri, koša, prane, nadija, guna
5. Asane, principi izvođenja i efekti
6. Mudre, Bande i Krije
7. Šat Karme
8. Yoga Nidra
9. Osnovi ajurvede i ajurvedske terapije (doše, aromoterapija, detoksikacija, uvod u pulsnu dijagnostiku)
10. Pomoćna sredstva u Korektivno terapeutskoj yogi
11. Metodologija izvođenja i podučavanja Korektivno terapeutske yoge
12. Korektivno terapeutske yoga i bolesti koštano zglobnog i mišićnog sistema
13. Integrativni pristup životu uz Korektivno terapeutsku yogu
14. Prva pomoć I zaštita na radu.

Praksa


1. Klasifikacija asana u Korektivno terapeutskoj yogi
2. Principi vežbanja asana, efekti – benefiti i kontraindikacije
3. Pravilan redosled asana sa pomoćnim sredstvima, sekvenciranje
4. Praksa pranajame u Korektivno terapeutskoj yogi
5. Praksa mudri, bandi i krija u terapeutskoj yogi
6. Asane za korekciju degenerativnih promena kičme (skolioza, kifoza, lordoza, spondiloza)
7. Demonstracija i praksa samostalnog vođenja časa Korektivno terapeutske yoge. Praksa sekvencioniranja asana.
8. Prezentacija seminarskih radova
9. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći.

• LITERATURA

• Svetlost joge, B.K.S.Iyanger
• Učim jogu, Andre Van Lysbeth
• Funkcionalna anatomija, Duško Spasovski
• Vodič za savršeno zdravlje (Ayurveda), Dr Nensi Lonzdorf