Rođena 17. novembra 1975. u Beogradu.
Završila Fakultet fizičke kulture u Beogradu 2000. godine , a 2009. magistrirala na temu: '' Menadžment kvalitetom u fitnesu.''
Radi kao predavač na predmetima: Tehnika i metodika rekreacije i Pedagoška praksa na Visokoj Školi za Sport, smer Rekreacija.
Osnivač je i predsednik fitnes kluba "Ninas.’’
српски