Marija M. Macura (devojačko Eremija), redovni profesor. Diplomirala 1987. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala na istom Fakultetu 2000. godine na kom je postala i Specijalista opšte medicine, 2002. godine. Zaposlena na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu od 3.12.1990. godine.
Nastavnik je na osnovnim strukovnim i akademskim studijama (predmeti Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine, Žena i sport, Teorija i tehnologija rekreacije i Teorija i praksa rekreacije), specijalističkim strukovnim (Ergonomija u sportu i rekreaciji), master (Teorija i tehnologija kondicije 3 i Metodologija istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu) i doktorskim studijama (Teorijske osnove primenjenih istraživanja 1 i Primenjena istraživanja u sportu).
Urednik časopisa Godišnjak br. 15, 2010. godine. Član Srpskog lekarskog društva, Srpske lekarske komore, Udruženja stručnjaka za fitnes i aerobik Srbije, kao i IPAR-a (International Plastic Aestetic Residence).
Već deceniju se uspešno bavi naučnim antiejdžingom u terapijske i estetske svrhe.
српски