Ivana Milanović, rođena, 1973 u Kruševcu gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. U periodu od 1993 do 1998 godine studirala je na Fakultetu fizičke kulture, Univerziteta u Beogradu. Magistarske studije završila 2006. godine, a doktorsku disertaciju odbranila 2011. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu. Radno iskustvo stiče od 2000. godine na istom fakultetu, kao asistent, a zatim i kao nastavnik na više predmeta.
Trenutno radi kao nastavnik, u zvanju vanrednog profesora na predmetima Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Teorija i metodika elementarnih igara, Merenje i evaluacija u fizičkom vaspitanju i sportu. U okviru dugogodišnjeg rada na Fakultetu obavljala je razne dužnosti i učestvovala u raznim komisijama. Bila je član Komisije za razvoj kadrova, Komisije za pripremu specijalističkih strukovnih studija, Komisije za akreditaciju Fakulteta. Trenutno je rukovodilac Master akademskih studija i zamenik predsednika Saveta Fakulteta.
Od 2015. godine radi i kao saradnik u Centru za nauku o zdravlju, vežbanju i sportu (CHESS) u Beogradu, obrazovnoj i istraživačkoj instituciji, čiji su glavni aspekti rada istraživanje i evaluacija u oblasti zdravlja, nauka o vežbanju i medicini, kao i širenje i primena znanja za zdrave aktivne stilove života. Nacionalni je delegat internacionalne organizacije za fizičko vaspitanje - FIEP-a (Federation Internacionale D' education Physique) i dobitnik međunarodne nagrade u kategoriji mladih istraživača koji su dali izuzetan doprinos razvoju fizičkog vaspitanja (Thulin Young Scholar Award- 2014).
српски