Dr Gordana Marković Petrović je, kao lekar zapadne medicine, magistrirala u oblasti urgentne hirurgije, a zatim specijalizirala i doktorirala u oblasti unapređenja kvaliteta zdravstvenog sistema, na katedri za socijalnu i preventivnu medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
U obasti ajurvedske medicine usavršavala se u Holandiji, Švajcarskoj, Beogradu i Austriji, a kao stipendista Ambasade Indije u Kolhapuru, u Indiji. Posebno se edukovala u oblasti akupunkture i geštalt psihoterapije.
Dr Gordana Marković Petrović je lekar sa najviše profesionalnog iskustva u oblasti Mahariši Ajurvede na prostoru jugoistočne Evrope i međunarodni je predavač na edukacijama za zdravstvene radnike koje, u oblasti Mahariši ajurvede, Mahariši aromaterapije i Happy Healthy Mother and Baby Programa, organizuje MERU iz Holandije.
српски