Vedrina umesto straha

Strah je emocija koja je stasavala zajedno sa čovekom. Ali prvobitan strah od prirode, u savremenom trenutku postao je mnogoglava hidra- savremeni čovek strepi od nepoznatog, strepi od budućnosti, od zla, nemaštine, bolesti, iracionalnih stvari. ..Ankcioznost je postala bolest budućnosti, a bogata literatura na ovu temu, stručni saveti, psihološke radionice prepoznaju se kao jedine adrese za pomoć. Međutim, zanimljiva studija koju je radila jedna istraživačka kuća u SAD navodi podatak da među 1000 ispitanika koji redovno vežbaju jogu ne postoji ni jedan podložan depresiji, anksioznosti i psihičkim poremećajima. Objašnjenje leži u činjenici da sem što radi na oblikovanju tela i zdravlju, joga oblikuje i pogled na svet. Vedrina je prva manifestacija joge. Vedri ljudi nisu oni koji se kolebaju. Kada nema kolebanja nema ni emotivnih patosa. A bez te vrste patosa čovek je spreman da prepozna sebe i svet oko sebe- sebe kao jedinstveno biće i svet kao najbolje mesto za život. Sa jogom čovek otkriva osećaj celovitosti i više nema utisak da stalno traga, pokušavajući da složi i uklopi razbijene deloće.Unutrašnji mir koji se stiče vežbanjem joge nije zamućen beskrajnim životnim stresovima i naporima.

No Comments Yet.

Leave a comment