Fontana mladosti

Kroz čitavu istoriju civilizacije tajna je zauzimala centralno mesto- u književnosti, muzici, ritualima, religijima i mašti. Žal za mladošću naveo je mnoge umne ljude svoga doba da se okušaju u spravljanju čudovišnog eliksira koji bi čoveku podario vitalnost i lepotu koji ne prolaze.

Iako je pokušaja da se prodre tajnu podmlađivanja bilo mnogo, ljudi su starili, neumitno… Onda se zahvaljujući putnicima u daleke zemlje, najpre kao tajna, a zatim dostupna svima, pojavila formula fontane mladosti. Legenda kaže da je okružen lamama u jednom tibetanskom manastiru, zamonašeni mladić godine proveo okrenut samospoznaji kroz meditaciju. U pokušaju da otkrije vezu između tela i duha spoznao je pet vežbi koje su mu donele večnu mladost. Udaljen od sveta, manastir u podnožju Himalaja dugo je čuvao tajnu među svojim zidinama. A onda je vest da formula postoji, zahvaljujući retkim putnicima koji su svraćali u tibetansko svetilište, postala opšte dobro. U jednoj knjizi koja je među prvima publikovala priču o pet tibetanaca zapisano je da je vežbe iz Indije doneo jedan pukovnik, koji je na put krenuo kao vremešni čovek sede kose i narušenog zdravlja, a vratio se kao mladić u naponu snage.

I, zapamtite, delotvorni su!

No Comments Yet.

Leave a comment