Asane

September 12, 2018

ASANE – POTPUNA RAVNOTEŽA TELA, UMA I DUHA

Najfrekventnija reč u jogi je asana i mnogi su skloni da pretpostave da su asane gimnastičke vežbe istezanja. Međutim, asane su mnogo više od toga-one su […]